Kantoorinformatie

Onder de naam Ten Doesschate & Hermans Advocaten wordt de advocatenpraktijk van Ingrid Hermans en Inger Peters uitgeoefend. Ten Doesschate & Hermans Advocaten hanteert algemene voorwaarden. In  deze algemene voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. Ten Doesschate & Hermans Advocaten heeft een kantoorklachtenregeling.

Privacy
Onze Privacyverklaring kunt u hier downloaden.

Derdengelden
Wij ontvangen geen gelden van derden en hebben geen derdengeldenrekening.

Uw gegevens beveiligd
Wij maken gebruik van Cloud Computing, waarbij de opslag en verwerking van de data en software op afstand in het datacenter van de Cloud provider als een dienst wordt benaderd met behulp van internet. Voor de elektronische dossiers en facturatieafhandeling aan cliƫnten wordt gebruik gemaakt van de software as a service diensten van Advocaat Centraal.

Op elke locatie met een internet verbinding kan veilig gewerkt worden en beschikt de advocaat over zijn volledige elektronische dossiers en applicaties. De providers zijn zeer gerenommeerde bedrijven en ervaren op dit gebied. Zij voldoen aan de geldende eisen op het gebied van informatiebeveiliging en dragen er zorg voor dat wij binnen deze optimale beveiliging van het systeem kunnen werken.

  • Het systeem voldoet aan eisen voor Information Security Management System blijkende uit een ISO 27001 certificering;
  • Beschikt over een complete firewall;
  • Kantoorlocaties zijn virtueel en lokaal beschermd, zowel verkeer naar buiten als verkeer naar binnen wordt gecontroleerd;
  • Het systeem van de provider is volledig redundant uitgevoerd, gescheiden op twee verschillende fysieke locaties (tenminste 30 km van elkaar). Bij onderhoud aan of uitval van een van de locaties, blijft het netwerk en de firewall beschikbaar.