Uitgelicht

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ten Doesschate & Hermans Advocaten streeft na om de advocatenpraktijk met zo min mogelijk belasting van het milieu uit te oefenen. In dit streven past het gebruik van een elektronisch dossier. 

Ook bij de inkoop van eenvoudige zaken zoals koffie, papier en kantoorbenodigdheden wordt hier rekening mee gehouden. 

Verder gebruikt Ten Doesschate & Hermans Advocaten middelen waarmee besprekingen, vergaderingen, chats en Webinars via een video verbinding van goede kwaliteit en beveiligd mogelijk zijn. Dit is een goede aanvulling op persoonlijke communicatie waarbij milieubelastende reisbewegingen kunnen worden beperkt.

Het is altijd mogelijk onze dienstverlening te verbeteren. Ten Doesschate & Hermans Advocaten is daarom altijd geïnteresseerd in suggesties ten aanzien van verbetering van haar dienstverlening. Wij trachten eventuele misverstanden of problemen met een cliënt in een zo vroeg mogelijk stadium te bespreken en zo mogelijk op te lossen. Een goede communicatie met korte lijnen en een persoonlijk gesprek zorgt in de meeste situaties voor een prettige werksfeer voor zowel de advocaat als de cliënt en helpt problemen voorkomen.